• Γιατί δεν είμαστε μια απρόσωπη ιδιωτική φροντιστηριακή μονάδα.

  • Γιατί με πολλή αγάπη και υπομονή μελετάμε τα μαθήματα της επόμενης μέρας  χωρίς άγχος, πίεση και εντάσεις.

  • Γιατί δίνουμε σημασία στην ψυχολογία του κάθε παιδιού και ενδιαφερόμαστε για το πώς πέρασε τη μέρα του και για τα τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισε.

  • Γιατί πρωταρχικό μέλημά μας είναι να αισθάνονται οι μικροί μας φίλοι άνετα και χαλαρά και να μην θεωρούν το χώρο μας σαν ένα ακόμη αναγκαστικό μάθημα που ανυπομονούν να τελειώσει.

  • Γιατί όταν αντιλαμβανόμαστε πως το παιδί κουράστηκε το απασχολούμε με άλλες ευχάριστες δραστηριότητες που ξέρουμε πως απολαμβάνει.

  • Γιατί μαθαίνουμε στα παιδιά να μελετούν με σύστημα, να οργανώνουν το χρόνο τους και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (μεταγνώση).

  • Γιατί η σωστή οργάνωση, η συγκέντρωση, η καλή διάθεση και το κατάλληλο περιβάλλον αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία.

  • Και τέλος, γιατί όποιος μαθητής έρχεται στο χώρο μας, ρωτάει αν την επόμενη μέρα μπορεί να μείνει ακόμα περισσότερο.