• Απευθυνόμαστε στους γονείς των παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που είτε δεν έχουν το χρόνο, είτε δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και την υπομονή ώστε να βοηθήσουν το παιδί τους αποτελεσματικά.

  • Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους γονείς που δεν επιθυμούν να αφήσουν το παιδί μόνο του στο σπίτι ελέγχοντάς το βιαστικά μετά από μία πραγματικά κουραστική μέρα.

  • Απευθυνόμαστε όμως και στους ίδιους τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες και επιθυμούν να καλύψουν τα κενά και να βελτιώσουν την επίδοσή τους, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη μελλοντική τους πορεία.