Γεωργία Χρυσανθακοπούλου

Γεωργία Χρυσανθακοπούλου

    Βεβαίωση επάρκειας κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των εξεταστικών αποτελεσμάτων του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης.
    Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Αξιολόγηση, Διάγνωση και Τεχνικές Παρέμβασης και Υποστήριξης».

Author Info