Γεωργία Χρυσανθακοπούλου

    Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στο εκπαιδευτικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία» και «Βασικές έννοιες για τη διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα» που οργανώθηκαν στο Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευση.

Author Info